Bygg- och rivningsavfall

På våra anläggningar tar vi emot betong, asfalt, avfallsträ och schaktmassor från bygg- och rivningsprojekt. Kontakta oss för mer information. På bilden ser ni en separatlastare som lastar AK630 som står uppställd för att krossa avfallsträ.

Vi utför även krossning och sortering av avfall på våra kunders avfallsanläggningar. Se mer under fliken Biobränsle och Avfallskrossning.


Foto: Jennie Pettersson photography