Förorenad jord

Norrlandsjord har en godkänd anläggning för behandling av jord som blivit förorenad av olja. Anläggningen finns i Sunderbyn, Luleå.

Mottagna massor behandlas genom biologisk nedbrytning. Efter behandling tas prover för kontroll av behandlingsresultat. När godkända resultat uppnåtts används massorna som fyllnads- och täckmassor.

Vid akut eller planerad sanering av oljeförorenad jord ta kontakt med oss.

Vi har utrustning som kan ge en indikation på om marken är förorenad med olja.