Förorenad jord

Norrlandsjord har en godkänd anläggning för behandling av jord som blivit förorenad av olja. Anläggningen finns i Sunderbyn, Luleå.

Mottagna massor behandlas genom biologisk nedbrytning. Efter behandling tas prover för kontroll av behandlingsresultat. När godkända resultat uppnåtts används massorna som fyllnads- och täckmassor.

Vid akut eller planerad sanering av oljeförorenad jord ta kontakt med oss.

Vi har utrustning som kan ge en indikation på om marken är förorenad med olja.

Kontakt

Norrlandsjord & Miljö AB
Makadamvägen 17
973 45 Luleå

Tel: 0920-250 000
Fax: 0920-250 406

.
.

Öppettider

07.00-16.00 måndag till fredag
11.00-11.45 lunch

Du kan gärna betala med betalkort!

Levererad av Haloweb