Biobränsle och Avfallskrossning

Norrlandsjord & Miljö har flera mobila maskiner för flisning, krossning och sortering av skogsråvara, returträ, biprodukter samt verksamhetsavfall. Beroende på uppdrag väljer vi tillsammans med kund lämplig maskinutrustning.

Verksamheten inom biobränsle har bedrivits sedan 2005 och har sedan start successivt utökats. Vi har för närvarande uppdrag med flera maskingrupper främst i norra Sverige.

Vår maskinpark består av grovkrossar och höghastighetskrossar i olika storlek samt flishugg. Vi har även olika typer av sorteringsverk för att kombinera med någon av krossarna eller för enbart sorteringsuppdrag.

Till uppdragen har vi separatlastare, grävmaskiner och hjullastare för inmatning och stackning av upparbetat material. Vi väljer lämpliga maskiner för respektive uppdrag för bästa resultat.

Samtliga krossar, siktutrustningar samt gräv- och lastmaskiner är moderna och håller högsta miljöklass.


Här nedan kan du se information om delar av vår maskinpark inom biobränsle


CBI 6400 Magnum Force
En av våra CBI krossar vid första provkrossning av träddelar under utbildningsdagar.
Våra CBI krossar använder vi främst vid större uppdrag där hög kapacitet eftersträvas.

 


Doppstadt AK630 mobil höghatstighetskross
Krossning av RT flis till färdig leveransfraktion.

 


Doppstadt AK530 mobil höghatstighetskross
Vår mindre höghastighetskross under utbildning och inkörning.

 


Doppstadt DH 910 Flishugg & separatlastare
Flisning av stamved med flishugg, en av våra separatlastare matar huggen.
Flishugg lämpar sig bäst för flisning av träddelar och stamved.

 


Mobil träkross och Trumsikt för sortering av färdig produkt
Mobil trä- och avfallskross som används för krossning av returträ, bark och trädgårdsavfall.

Kontakt

Norrlandsjord & Miljö AB
Makadamvägen 17
973 45 Luleå

Tel: 0920-250 000
Fax: 0920-250 406

.
.

Öppettider

07.00-16.00 måndag till fredag
11.00-11.45 lunch

Du kan gärna betala med betalkort!

Levererad av Haloweb