Flisning & Krossning

[accordion][accordion_content title=”Nytt 2012″]Under januari 2012 har vi kompletterat vår maskinpark med en grovkross Doppstadt DW3060 Biobuffel. Maskinen är bäst lämpad för upparbetning av grövre biobränslen samt avfallskrossning. Kombinerat med någon av våra siktar ser vi stora användningsområden.
[/accordion_content]
[accordion_content title=”Nytt 2011″]Under september 2011 har vi satt igång ytterligare en ny CBI 6400 Magnum Force samt grävmaskin Volvo EC210 för inmatning och lastmaskin Volvo L90F för stackning av flis.
Maskinerna är placerade i Östersund för uppdrag åt Jämtkraft.
[/accordion_content][/accordion]

Norrlandsjord har maskiner för krossning, flisning och sortering av biobränslen. Maskinerna är relativt nyinköpta och i gott skick. Under år 2008 utökades maskinparken med en slagkross för sönderdelning av grot och returträ samt en valskross som bla är lämplig för krossning av stubbar. Under år 2009 har vi startat upp två nya krossar för sönderdelning av biobränsle.


CBI6400 Magnum Force 2009
Första provkrossning av grot under utbildningsdagar, augusti 2009


Vår personal under utbildning, augusti 2009


AK630 Ny träkross inför första uppdrag juni 2009


AK630 Krossning av RT flis juni 2009


AK530 Träkross under inkörning, september 2008


DH 910 Flishugg och ny Separatlastare 2008


DH 910 Flishugg 2006
Mobil Flishugg för att hugga flis från stamved och trädelar.

 
AK600 träkross och Trumsikt för sortering av färdig produkt
En mobil trä- och avfallskross som används för krossning av returträ, bark och trädgårdsavfall.

Returträ krossas till bränsleflis som levereras till fastbränsleanläggningar. Trädgårdsavfall krossas främst till strukturmaterial i vår egen komposteringsverksamhet.


Trumsikt SM518 och SM620
Används för sortering av kompost, bark, jord mm. Vi har olika trummor för olika behov.
Under 2008 har vi kompletterat med en strörre mobil trumsikt, SM620.


Stjärnsikt
Används för jordtillverkning, sortering av bark och olika träavfall.

Jordsorteringsverk
Mobilt jordsorteringsverk, MaskinMekano Ls302. Lättflyttat verk för jordtillverkning.

Lastmaskiner
Vi har sex egna lastmaskiner Volvo L60-L120 samt en grävmaskin EC210. Övriga maskintjänster utförs av underentreprenör.

Krosskopor
Vi har två ALLU-skopor för olika uppdrag. Skoporna användas för sortering och krossning och har många användningsområden.