Miljömål

Övergripande miljömål för verksamheten

  1. Vi skall undvika ämnen från jordskorpan.
  2. Vi skall undvika ämnen som naturen inte kan eller hinner bryta ner.
  3. Vi skall vara rädda om naturen.
  4. Vi skall använda naturens resurser på ett effektivt och rättvist sätt.

Detaljerade miljömål

  • Vi ska, genom arbete med utveckling av komposteringsprocessen, lösa luktproblem vid komposteringen och uppnå målet noll klagomål.
  • Vi ska genom att bearbeta skogsråvara, avfallsträ och brännbart avfall framställa miljövänligt biobränsle. Målsättningen är att varje år med 2006 som nollår har större produktion tom 2017.
  • Vi ska kartlägga förbrukningen av drivmedel i samband med framställning av biobränsle.
  • Vi ska kartlägga förbrukningen av övriga drivmedel.
  • Vi ska ta fram materialspecifika nyckeltal för bränsleförbrukning vid framställning av biobränsle.

Kontakt

Norrlandsjord & Miljö AB
Makadamvägen 17
973 45 Luleå

Tel: 0920-250 000
Fax: 0920-250 406

.
.

Öppettider

07.00-16.00 måndag till fredag
11.00-11.45 lunch

Du kan gärna betala med betalkort!

Levererad av Haloweb