Historia

Norrlandsjord & Miljö AB bildades i december 2001. Jordtillverkning och kompostering av matavfall bedrevs då av Norrlandsgrus, som ägdes av Skanska. Vid årsskiftet 2001/2002 övertog Norrlandsjord den verksamheten. Vid bildandet av bolaget var Kurt Johansson ensam ägare men nu ägs företaget även av Kurts son Pär.

Norrlandsjords verksamhet har sedan start utvecklats och vi har investerat i såväl maskiner som anställda.

År 2004 byggde vi en helt ny komposteringsanläggning i Sunderbyn för kompostering av hushålls- och trädgårdsavfall.

År 2005 påbörjade vi verksamheten med framställning av biobränsle och under de senaste åren har vi successivt utökat den delen av verksamheten. Under åren 2005-2012 har vi investerat i sju mobila maskingrupper för framställning av biobränsle. Dessa nyttjas för krossning och flisning av returträ, trädelar, ris och bark i mobila anläggningar. Verksamheten bedrivs främst i Norr- och Västerbotten men även i övriga delar av Norra Sverige.