Samarbetspartners

[one_half]

Rölunda Produkter AB

Rölunda Produkter är vår samarbetspartner på jord- och gödselprodukter packade i säck.
Norrlandsjord & Miljö producerar diverse jord- och gödselprodukter i småsäck för Rölundas försäljning i Norra Sverige, Norra Norge samt Finland.

Rölunda har produktion i Luleå, Gävle, Bålsta och Vålberg utanför Karlstad. Med dessa strategiskt placerade produktionsanläggningar kan Rölunda täcka marknaden i hela Sverige, Norge och delar av Finland med rimliga transportavstånd.
Vill du veta mer gå in på www.rolunda.se

[/one_half]
[one_half_last]

MCN – Marksaneringscentrum Norr

Marksaneringscentrum Norr (MCN) bildades år 2001 för att samordna forskningsresurser i norra Sverige. Norrlandsjord & Miljö är ett av medverkande företag.

MCN skall tillsammans med företag och myndigheter driva och stimulera utvecklingen av kompetens och metoder inom marksaneringsområdet.

MCN delfinansieras genom EU´s strukturfonder, Mål 1 Norra Norrland och har en årlig budget på ca 20 miljoner kronor.

Läs mer på MCN:s hemsida http://www.mcnio.com/

[/one_half_last]