Växtjord i lösvikt

Hos oss kan du köpa kvalitetsjord för alla ändamål. Jorden kan du hämta på personbilssläp eller så kan vi leverera med lastbil.

När du kommer till oss med ditt personbilssläp kommer du först in på kontoret och betalar, vi tar både kontanter och betalkort. Vi ger dig även råd om vilken jord som är lämplig till just din plantering/odling. När du betalt åker du till anvisad plats för lastning. Vår traktor lastar ditt släp med den produkt du beställt.

Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om våra fina jordprodukter och hör av dig till oss om du har några funderingar!

Växtjord till gräsytor

Gräsmattejord
NPK-gödslad jord för nyanläggning och förbättring.

Grönytejord
Kompostbaserad jord för nyanläggning av större grönytor.

Dressjord
NPK-gödslad jord till dressning och förbättring.

Växtjord till plantering och trädgård

Plantjord
NPK-gödslad jord för plantering i blombänkar och urnor.

Träd- och buskjord
NPK-gödslad jord för plantering av perenner, buskar och träd.

Plantjord Natur
Naturgödslad och kompostbaserad jord för trädgårdslandet och andra planteringar.

Potatisjord Natur
Naturgödslad och kompostbaserad jord anpassad för potatislandet. Potatisjord innehåller ingen tillsatt kalk.

Jordförbättring

Växttorv
NPK-gödslad och kalkad torvmull till jordförbättring.

Barkmull
Gödslad och finsorterad barkmull till jordförbättring.

Täckbark
Grovsorterad bark för täckning mot ogräs.

Kontakt

Norrlandsjord & Miljö AB
Makadamvägen 17
973 45 Luleå

Tel: 0920-250 000
Fax: 0920-250 406

.
.

Öppettider

07.00-16.00 måndag till fredag
11.00-11.45 lunch

Du kan gärna betala med betalkort!

Levererad av Haloweb